USB TRUYỀN TÍN HIỆU TTL ( USB TO TTL)

Price: Liên hệ

USB truyền tín hiệu TTL bao gồm cả vỏ :

3V3

TXD

RXD

GND

+5V

 

 

2 LOẠI : 

LOẠI 5 CHÂN:

LOẠI 10 CHÂN: