INGUN GKS 101 SERIES

Price: Liên hệ

Type:  GKS 101 series

Maker: INGUN

Xuất xứ: Germany

Lực lò xo:1.5N; 0.8N; 1.5N

Một số model cụ thể:
INGUN GKS 101 301 050 A1500

INGUN GKS 101 302 115 A1500

INGUN GKS 101 303 115 A0800

INGUN GKS 101 304 115 A1500

INGUN GKS 101 305 115 A1500

INGUN GKS 101 306 115 A1500

INGUN GKS 101 307 130 A1500

INGUN GKS 101 308 115 A1500

INGUN GKS 101 314 130 A1500

INGUN GKS 101 224 115 A1500

INGUN GKS 101 351 050 A1500

THỐNG SỐ KỸ THUẬT