INGUN GKS 050 SERIES

Price: Liên hệ

Type: GKS 050 series

Maker:INGUN

Xuất xứ:Germany

Lực lò xo:1.0N-1.5N-2.0N

Một số model cụ thể:

INGUN GKS 050 201 050 A1000

INGUN GKS 050 302 060 A1500

INGUN GKS 050 303 050 A2000

INGUN GKS 050 305 050 A1500

INGUN GKS 050 306 090 A2000

INGUN GKS 050 307 050 A2000

INGUN GKS 050 214 050 A2000

INGUN GKS 050 222 040 A1500

INGUN GKS 050 231 050 A2000

INGUN GKS 050 277  050 A1500

INGUN GKS 050 277 050 A2000

INGUN GKS 050 291 050 A1000

INGUN GKS 050 297 050 A2000

THÔNG SỐ KỸ THUẬT