Đầu hạt bấm mạng RJ45 UTP sắt (100 đầu/ 1 bịch)

Price: Liên hệ

Đầu hạt mạng RJ45 sắt 1 bịch gồm 100 đầu

Dùng để bấm dây mạng Cat5, cat5e, cat6, cat6e

Đầu hạt mạng RJ45 sắt 1 bịch gồm 100 đầu

Dùng để bấm dây mạng Cat5, cat5e, cat6, cat6e

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM